top of page

Dirigent

Synnøve Hammer startet Charlottenlund Gospelkor i 2015

EF sept 2020.jpg

Styreleder

Elisabeth Forsgren
anna.elisabet.forsgren@gmail.com
alt

Nestleder

Sekretær

thumbnail_IMG_2906.jpg

Simone Pantel.
2. sopran
I CG kor er jeg sekretær. Jeg er 55-år gammel og er opprinnelig fra Tyskland. Jeg jobber som sykepleier.

Mine oppgaver i koret er å registrere tilstedeværelse for kormedlemmer under øvelser for å søke korforbundet om VO midler (voksenopplæring). Dette er viktige penger som vi trenger til å drifte koret. Videre er en av mine oppgaver å skrive styremøtereferater og gi viktige informasjoner videre til koret

Kasserer

117150779_10158156549946187_907828038178

Styremedlem

Falla Maria Boudaakat.    

falla.maria@hotmail.com
1.sopran


I en alder av 28 år er jeg så langt det yngste styremedlemmet.
Mine oppgaver er å koordinere med medlemmene i koret og dirigenten om arrangementer, drive hjemmesiden og samarbeide med pr.ansvarlig om sosiale media.rrrrrrrrrrrrrrrrrt

Vara

PR.ansvarlig

bottom of page